EnglishTurkish

Staj İşlemleri

STAJ İŞLEMLERİ

Kariyer Kapısı Başvurusu İçin : 27.10.2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete ‘de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları 31.03.2022 tarihinde kadar Kariyer Kapısı üzerinden alınmaktadır.

Bu kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarda staj yapmak isteyen öğrencilerinizin bireysel başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak olup sadece kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılan başvurular dikkate alınacaktır.

             2-Kariyer Kapısında Başvurusu Kabul Edilmeyen Öğrenciler : kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılan başvurular herhangi bir nedenden dolayı kabul edilmeyen veya kabul edilip yerleştirilemeyen öğrencilerimiz ise aşağıdaki bahse konu belgeleri Meslek Yüksekokulumuz resmi web sitesinde öğrenci menüsü altında staj işlemleri kısmından temin edecek olup, 20.06.2022 tarihine kadar Saymanlığımıza elden teslim edeceklerdir.

STAJDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR

  1. Meslek Yüksekokulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin akademik takvimde belirtilen tarihlerde 20 tam iş günü staj yapmaları zorunludur. (Hafta sonları ve resmi tatiller hariç)
  2. Staj yapılacak yer, öğrencinin eğitim gördüğü alanla uyumlu olmalıdır. Staj yapılacak yerden alınacak kabul belgesi, danışmanı tarafından uygun görüldüğüne dair onaydan sonra staja başlanabilecektir.
  3. Stajlar aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak olup, stajını tamamlayan öğrencilerimiz staj dosyalarını dilekçe ile 20.08.2022 tarihine kadar Meslek Yüksekokulumuza teslim edilecektir. Bu tarihten sonra getirilecek staj dosyaları işleme konulmayacaktır.
  4. Staj süresince öğrencilerimizin SGK primlerinin düzenli şekilde ilgili kuruma ödenebilmesi için, staja başlama ve bitiş tarihlerine uyulması gerekmektedir.
  5. Yaz okuluna katılacak öğrenciler aynı zamanda staj yapamazlar. Aynı anda staj ve yaz okuluna gidenlerin stajları iptal edilecektir.
  6. Herhangi bir nedenden dolayı stajını iptal etmek isteyen öğrencilerimiz staj iptal dilekçesini Saymanlığımıza teslim edilecektir.

2021 – 2022 Akademik yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

 AÇIKLAMALAR:

·   Öğrenciler; stajlarını staj takviminde belirtilen tarihler arasında yapacaklardır.

·   Staj takvimi dışında staj yapılmayacaktır.

·   Yaz okulu ile birlikte stajın yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

 BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANACAK VE TESLİM EDİLECEK BELGELERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

*İLGİLİ BELGELERİ “refahiyeshmyo@erzincan.edu.tr” mail adresine göndermeniz gerekmektedir.

     A.STAJ ÖNCESİ BİRİMİMİZE (OKULUMUZA) TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

      1-STAJ FORMU2 NÜHSA (BU BELGE DOLDURULUP İMZALANDIKTAN SONRA OKULUMUZA MAİL YOLUYLA GÖNDERİLECEK BİRİMİMİZ İMZALADIKTAN SONRA SİZE BELGE SİZE TEKRAR MAİL YOLUYLA GÖNDERİLECEKTİR. SİZE GÖNDERİLEN BELGENİN 2 NÜSHA ÇIKTISINI ALIP, 1(BİR) NÜSHAYI STAJ YAPTIĞINIZ KURUMA VERİNİZ. DİĞER NÜSHAYI STAJ SONRASI STAJ DOSYASI İÇERİSİNDE STAJ KOORDİNATÖRÜNÜZE TESLİM EDİNİZ)

      2- SIGORTA PIRIMI ODENECEK OGRENCIYE AIT BILGI FORMU- (BELGEYİ DOLDURUP İMZALADIKTAN SONRA MAİL YOLU İLE OKULUMUZA GÖNDERİNİZ. BU BELGE TEKRAR SİZE GÖNDERİLMEYECEKTİR)

     B.STAJ YAPILACAK KURUMA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

        1-STAJ FORMU- 2 NÜHSA (BU BELGE DOLDURULUP İMZALANDIKTAN SONRA OKULUMUZA MAİL YOLUYLA GÖNDERİLECEK BİRİMİMİZ İMZALADIKTAN SONRA SİZE BELGE SİZE TEKRAR MAİL YOLUYLA GÖNDERİLECEKTİR. SİZE GÖNDERİLEN BELGENİN 2 NÜSHA ÇIKTISINI ALIP, 1(BİR) NÜSHAYI STAJ YAPTIĞINIZ KURUMA VERİNİZ. DİĞER NÜSHAYI STAJ SONRASI STAJ DOSYASI İÇERİSİNDE STAJ KOORDİNATÖRÜNÜZE TESLİM EDİNİZ)

       2- STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ

        3-STAJ SÖZLEŞMESİ- (BU BELGE E-İMZALIDIR. DİREKT ÇIKTI ALARAK STAJ YAPILAN KURUMA TESLİM EDİLECEKTİR)

        4-SİGORTA PİRİMİ ÖDENECEĞİNE DAİR YAZIMIZ- (BU BELGE E-İMZALIDIR. BELGE İÇİNDEKİ BOŞ YERE İSİM SOYİSİM YAZDIKTAN SONRA DİREKT ÇIKTI ALARAK STAJ YAPILAN KURUMA TESLİM EDİLECEKTİR)

       5-İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BELGESİ İSTEYEN KURUMLAR İÇİN YAZI- (2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİNDİR. BU BELGE E-İMZALIDIR. DİREKT ÇIKTI ALARAK STAJ YAPILAN KURUMA TESLİM EDİLECEKTİR.) 

            6-İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BELGESİ İSTEYEN KURUMLAR İÇİN YAZI- (1. SINIF       ÖĞRENCİLERİ İÇİNDİR. BU BELGE E-İMZALIDIR. DİREKT ÇIKTI ALARAK STAJ YAPILAN KURUMA TESLİM EDİLECEKTİR.) 

        7.TRANSKRİPT BELGESİ- (İSTEYEN KURUMLAR İÇİN OBS SİSTEMİNDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ)

        8-DEVAM ÇİZELGESİ-(DİREKT ÇIKTI ALARAK STAJ YAPILAN KURUMA TESLİM EDİLECEKTİR. BU BELGEYİ STAJ SONRASINDA STAJ YAPILAN KURUMA İMZALATILARAK STAJ DOSYASI İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR)

        9-PUAN-DEĞERLENDİRME- (DİREKT ÇIKTI ALARAK STAJ YAPILAN KURUMA TESLİM EDİLECEKTİR. BU BELGEYİ STAJ SONRASINDA STAJ YAPILAN KURUMA İMZALATILARAK STAJ DOSYASI İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR) 

                 10-STAJ-İPTAL-DİLEKÇESİ- (Staj sözleşmesini iptal etmek isteyenler için)    

     C.STAJ SONRASI STAJ KOORDİNATÖRÜNE TESLİM EDİLECEK BELGELER(SADECE ZORUNLU STAJ YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN)

        1-STAJ DOSYASI (DEFTERİ)- (STAJ DOSYASI İLE BİRLİKTE YUKARIDA YER ALAN TÜM BELGELERİN BİRER NÜSHASI EKLENECEKTİR. ÖRNEKTE YER ALAN STAJ DOSYASI İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMINA AİTTİR. DİĞER PROGRAMLARA AİT STAJ DOSYALARI İÇİN PROGRAM STAJ KOORDİNATÖRÜNÜZLE İLETİŞİME GEÇİNİZ)

         D.STAJ ESASLARI

       1- MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ 

      2- STAJ SEFERBİRLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Staja Başlama-Bitiş Tarihleri            :

1.Grup Staj Tarihleri:

Başlama Tarihi                                                : 20.06.2022

Bitiş Tarihi                                                      : 22.07.2022     (Yaz okuluna giden öğrencilerimiz için)

Staj Dosyalarının En Son Teslim Tarihi            : 12.08.2022

 2.Grup Staj Tarihleri

Başlama Tarihi                                                : 01.07.2022

Bitiş Tarihi                                                       : 03.08.2022

Staj Dosyalarının En Son Teslim Tarihi            : 20.08.2022

Önemli Not: Staj işlemleri için öğrenci belgesi isteyen öğrencilerimizin “Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi” üzerinden talep etmeleri gerekmektedir.

         E.STAJ KOORDİNATÖRLERİ

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Prg. Staj Koordinatörü :

       Öğr. Gör.  Ayşe DAŞTAN YILMAZ (Tel: 0446 – 611 33 72– Dahili: 35043)

        Çocuk Gelişimi Prg. Staj Koordinatörü  : 

         Öğr. Gör. Asuman ÖZKAN (TEL: 0446 – 611 33 72 – Dahili: 35034)