EnglishTurkish

İç Kontrol

KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

1-ULUSAL ETİK MEVZUAT LİSTESİ

2-ULUSLARARASI ETİK MEVZUAT LİSTESİ

3-ETİK DEĞERLER BİLGİ KAYNAKLARI LİSTESİ

4-KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

5-ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

KOS-2 MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI GÖREVLERİ

1-ÜNİVERSİTEMİZ MİSYON-VİZYON

2-MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ MİSYON-VİZYON

3-AKADEMİK PERSONEL GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

4-İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

5-ORGANİZASYON ŞEMASI

6-HASAS GÖREV LİSTESİ FORMU

 Görev Tanımları

A-MÜDÜR

B-MÜDÜR-YARDIMCILARI

C-YÖNETİM-KURULU

D-YÜKSEKOKUL KURULU

E-DİSİPLİN-KURULU

F-BÖLÜM-BAŞKALIKLARI

G-ÖĞRENCİ-DANIŞMANI

H-ÖĞRETİM-ELEMANLARI

I-YÜKSEKOKUL-SEKRETERİ

I-YAZI-İŞLERİ

J-MALİ-TAHAKKUK-İŞLER

K-ÖĞRENCİ-İŞLERİ

L-PERSONEL-İŞLERİ

M-TAŞINIR-KAYIT-VE-KONTROL

N-TEKNİKER

O-AMBAR-MEMURU

Ö-ÖZEL-KALEM

P-KALORİFERCİ

R-KÜTÜPHANE

S-HİZMETLİ

Ş-ÖZEL-GÜVENLİK

T-ŞOFÖR

KOS-3 PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

1-YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

2-HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

3-YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

4-ÇALIŞANLAR İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

5-PERFORMANS DEĞERLENDİRME CETVELİ

6-ADAY MEMUR STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

KOS-4 YETKİ DEVRİ

1-İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

2-STANDART İMZA DEVRİ FORMU

3-YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

2-RİSK DEĞERLENDİRME

RDS-5 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

1-ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2020-2024 STRATEJİK PLAN

2-ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI FAALİYET RAPORU

3-REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 2019 YILI FAALİYET RAPORU

4-İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1-ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

2-ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ

3-ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ACİL EYLEM PLANI

4-REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ACİL DURUM VE EYLEM PLANI

3-KONTROL FAALİYETLERİ

KFS-7 KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

1-İŞLEM ÖNCESİ KONTROL SÜREÇ KONTROL VE İŞLEM SONRASI KONTROL İŞLEMLERİ

KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

1-ÖĞRENCİ İŞLERİ DİLEKÇE VE FORMLAR

2-PERSONEL İŞLERİ DİLEKÇE VE FORMLAR

KFS-9 GÖREVLER AYRILIĞI

1-BİRİM GÖREV AYRILIĞI

KFS-10 HİYERARŞİK KONTROLLER

1-HİYARARŞİK KONTROLLER

KFS-11 FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

1-FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

2-İKİZ GÖREVLENDİRME VE GÖREV DEVRİ FORMU

3-İKİZ GÖREVLENDİRME LİSTESİ FORMU

4-ÖZEL GÜVENLİK NÖBET LİSTESİ

5-KALORİFER NÖBET LİSTESİ

KFS-12 BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

1-BİLGİ-SİSTEMLERİ-KONTROLLERİ

4-BİLGİ VE İLETİŞİM

BİS-13 BİLGİ VE İLETİŞİM

1-BİLGİ EDİNME KANUNU

2-BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

3-BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

BİS-14 RAPORLAMA

BİS-15 KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

BİS-16 HATA USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

11-HATA-HİLE-USULSÜZLÜK-VE-YOLSUZLUKLARIN-BİLDİRİLMESİNE-AİT-YÖNERGE

5-İZLEME

İS-17 İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

İS-18 İÇ DENETİM

1-ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI-2020

2-KAMU-İÇ-KONTROL-DENETİM-STANDARTLARI-UYUM GENELGESİ