MÜDÜR YARDIMCILARI

   
Öğr.Gör.Ayşe DAŞTAN YILMAZ Öğr.Gör.Asuman ÖZKAN
Müdür YardımcısıMüdür Yardımcısı
 Telefon: 0446 611 33 72 / 35053     Telefon : 0446 611 33 72 / 35046
E-Posta : ayse.yilmaz@erzincan.edu.tr             E-Posta: asuman.ozkan@erzincan.edu.tr